207 Водні біоресурси та аквакультура

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНі ПРОГРАМи:

"Рибництво та аквакультура"

Термін навчання:

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік-рибовод 

Форма навчання: денна, заочна.

Випускник може займати первинні посади:

- технік –рибовод;

- технік з виробництва продукції аквакультури.  

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Аграрні науки та продовольство», зокрема в Одеському державному екологічному університеті, Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Херсонському державному аграрному університеті, тощо.

 Випускник набуде:

Навичок з розробки і використання  сучасних досягнень генетики та селекції, новітніх технологій вирощування гідробіонтів,  принципи оптимального природокористування і охорони природи. Знання будови, принципу дії та застосування різних видів обладнання галузі рибництва 

Особливістю програми є її орієнтація на підготовку фахівців для рибогосподарських виробництв у рибної галузі, в зв’язку з чим передбачено проведення виробничої практики на базі відповідних підприємств України. 

Фахові дисципліни, що вивчаються за освітньо-професійною програмою:

Управління маломірними судами 

Гідроботаніка

Зоологія

Гідробіологія

Іхтіологія

Рибництво

Іхтіопатологія

Основи рибоохорони та рибогосподарське законодавство

Економіка та організація підприємства

Менеджмент та маркетинг

Водна мікробіологія, санітарія та гігієна а рибництві

Охорона праці

Технічні засоби в аквакультурі

Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії

"Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури"

Термін навчання:

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік промислового рибальства.

Форма навчання: денна, заочна.

Випускник може займати первинні посади:

- технік – промислового рибальства; 

- майстер з видобутку риби;

-  начальник тоні;

- помічник капітан-директора з видобутку.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за спорідненими спеціальностями, зокрема в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Випускник набуде навичок:

З розробки і використання сучасних технологій з конструювання, експлуатації, реконструкції та ремонту знарядь промислового рибальства та безпечної експлуатації основних конструктивних елементів і засобів механізації процесів промислового рибальства та аквакультури.

Особливістю програми є її орієнтація на підготовку фахівців для промислового флоту рибної галузі, в зв’язку з чим передбачено проведення виробничої практики на базі відповідних підприємств України. 

Фахові дисципліни, що вивчаються за освітньо-професійною програмою:

Конструкція і експлуатація знарядь промислового рибальства і аквакультури

Механізація та автоматизація процесів промислового рибальства і аквакультури

Прилади пошуку та контролю за знаряддями промислового рибальства і аквакультури

Охорона праці і техніка безпеки

Матеріали та технологічні процеси виготовлення знарядь промислового рибальства і аквакультури

Економіка, організація і планування виробництва на судні

Промислове озброєння і інвентар 

Світове рибальство

Охорона водних біоресурсів

Здоров'я та боротьба за виживання на морі

Морська справа

Конструкція промислового судна

Основи первинної переробки гідробіонтів 

Експлуатаційно-звітна та ремонтна документація знарядь промислового рибальства і аквакультури

Суднові енергетичні установки