181 Харчові технології

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів»

Термін навчання:

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: технік-технолог з переробки риби.

Форма навчання: денна, заочна.

Випускник може займати первинні посади:

- технік-технолог з переробки риби і морепродуктів;

- технік-лаборант. 

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Виробництво та технології», зокрема в Одеській національній академії харчових технологій, Херсонському державному аграрному університеті.

Випускник набуде навичок:

З Розробки і впровадження сучасних технологій виробництва харчових та технічних продуктів з риби і морепродуктів, безпечних умов праці на берегових підприємствах та суднах рибної промисловості.

Особливістю програми є її орієнтація на підготовку фахівців для рибопереробних підприємств та суден рибної галузі, в зв’язку з чим передбачено проведення виробничої практики на базі відповідних підприємств України.

Фахові дисципліни, що вивчаються за освітньо-професійною програмою:

Технологія переробки риби і морепродуктів

Контроль виробництва та якості рибної продукції

Технологічне обладнання галузі

Охорона праці на рибообробних підприємствах і суднах

Технічна мікробіологія

Промислова санітарія

Економіка, організація та планування виробництва в галузі

Біохімія гідробіонтів

Холодильна техніка

Методи контролю харчових виробництв

Основи метрології, стандартизації та сертифікації в галузі

Безпека продуктів з гідробіонтів та управління якістю

Автоматизація виробництва