071 Облік і оподаткування

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНі ПРОГРАМи:

"Бухгалтерський облік"

Термін навчання:

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з бухгалтерського обліку 

Форма навчання: денна.

Випускник може займати первинні посади:

- асистент бухгалтера-експерта;

- бухгалтер;

- асистент бухгалтера-експерта;

- касир-експерт;

- головний касир;

- завідувач каси;

- інспектор;

- інспектор з інвентаризації;

- інспектор-ревізор;

- ревізор.  

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Аграрні науки та продовольство», зокрема в Одеському державному екологічному університеті, Національному університеті біоресурсів і природокористування України тощо.

 Випускник набуде:

Навичок з розробки і використання  сучасних досягнень генетики та селекції, новітніх технологій вирощування гідробіонтів,  принципи оптимального природокористування і охорони природи. Знання будови, принципу дії та застосування різних видів обладнання галузі рибництва 

Особливістю програми є її орієнтація на підготовку фахівців для рибогосподарських виробництв у рибної галузі, в зв’язку з чим передбачено проведення виробничої практики на базі відповідних підприємств України. 

Основні дисципліни, що вивчаються за освітньо-професійною програмою:

Управління маломірними судами 

Гідроботаніка

Зоологія

Гідробіологія

Іхтіологія

Рибництво

Іхтіопатологія

Основи рибоохорони та рибогосподарське законодавство

Економіка та організація підприємства

Менеджмент та маркетинг

Водна мікробіологія, санітарія та гігієна а рибництві

Охорона праці

Технічні засоби в аквакультурі

Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії

Термін навчання:

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр.

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з бухгалтерського обліку.

Форма навчання: денна.

Випускник може займати первинні посади:

- бухгалтер;

- асистент бухгалтера-експерта;

- касир-експерт;

- головний касир;

- завідувач каси;

- інспектор;

- інспектор з інвентаризації;

- інспектор-ревізор;

- ревізор.

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за спорідненими спеціальностями, зокрема в Херсонському державному аграрному університеті, Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Випускник набуде навичок:

З використання сучасних технологій в галузі управління та адміністрування  при проведенні операцій з фінансового обліку та економічного аналізу, контролю та ревізії організацій і установ різних форм власності.

Особливістю програми є її практична орієнтація на підготовку фахівців, які володіють сучасними (інноваційними) методами проведення бухгалтерського обліку, в зв’язку з чим передбачено проведення навчальної практики та виробничої практики на робочому місці бухгалтера на базі відповідних підприємств України. 

Фахові дисципліни, що вивчаються за освітньо-професійною програмою:

Економіка підприємства

Фінанси підприємства

Бухгалтерський облік

Статистика

Фінансовий облік

Економічний аналіз

Інформаційні системи і технології в обліку

Облік і звітність у бюджетних установах

Контроль і ревізія

Податкова система

Казначейська справа

Фінанси

Гроші та кредит

Бухгалтерська звітність підприємств

Облік і аналіз ЗЕД

Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках

Основи аудиту

Менеджмент

Маркетинг