виховна робота

Виховна робота в коледжі носить комплексний характер, охоплює всі сфери життєдіяльності студентів, є складовою частиною освітнього процесу, органічно поєднується з навчанням студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури.

Пріоритетні напрями виховної діяльності

• єдність навчального та виховного процесів;

• розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового способу життя;

• формування творчої атмосфери;

• підвищення ефективності інформаційно - просвітницької роботи;

• виховання молоді з патріотичних та гуманістичних позицій;

• удосконалення індивідуальної правової профілактичної роботи зі студентами;

• організація соціально-психологічної допомоги студентам;

• впровадження демократичної культури через вироблення відповідних процедур для захисту прав студентів;

• розвиток студентського самоврядування;

• формування та дотримання традицій коледжу;

• впровадження основних принципів інклюзивного навчання шляхом створення доступного освітнього середовища для студентів з особливими освітніми потребами (за потреби);

• формування ціннісних життєвих навиків, профілактика булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми;

• в умовах епідемії COVID-19 при проведенні виховних заходів дотримання відповідних правил безпеки та використання дистанційних комунікаційних платформ;

• інформування щодо основних правил безпеки життєдіяльності.

Пріоритетні напрями виховної діяльності

Основні форми виховної роботи зі студентами

· позааудиторні заходи: відзначення свят, пам’ятних історичних дат, конкурси, конференції тощо (очно або в умовах карантину в онлайн режимі);

· тематичні виховні години на рівні академічної групи та коледжу (очно або в умовах карантину в онлайн режимі);

· заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах і студентських клубах;

· екскурсії до музеїв та визначних історичних пам’яток міста та України;

· участь у загальноміських заходах по відзначенню та вшануванню державних свят та важливих історичних дат.

Ми досягаємо поставленої мети завдяки тому, що процес виховання є у коледжі двостороннім. Не тільки педагоги виховують студентів, а й сама молодь є активним учасником навчально-виховного процесу: проявляє ініціативу, творчість, вчить нас, дорослих, бути комунікабель-ними, більш терплячими, спонукає жити життям молоді, їх вподобаннями. І не зважаючи на вік завжди залишатися сучасними і молодими.