Про нас

Про коледж

Білгород-Дністровський морський рибопромисловий фаховий коледж знаходиться в місті Білгород-Дністровський, розташованому на березі Дністровського лиману, що біля Чорного моря.

Коледж розпочав свою діяльність в 1945 році і є єдиним закладом освіти з підготовки фахових молодших бакалаврів і молодших спеціалістів для рибної промисловості України. За 75 років свого існування підготував більше 15 тис. спеціалістів, які працюють на суднах рибного флоту, рибообробних підприємствах, на державних посадах, в науково-дослідних інститутах. Крім того підготовлено 284 випускників-спеціалістів для 27 країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Коледж готує фахівців за денною та заочною формами навчання і здійснює їх підготовку на основі базової та повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

Здобувачі освіти, які зараховані на основі базової загальної середньої освіти, отримують повну загальну середню освіту з одержанням документа про освіту державного зразка.

Коледж є юридичною особою, має відокремлене майно та самостійний баланс.

У коледжі створена відповідна матеріально-технічна база, до складу якої входять два типові навчально-лабораторні корпуси, а також:

В обласних оглядах-конкурсах кабінетів серед закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації  (закладів фахової передвищої освіти) Одеської області, навчальні кабінети і лабораторії коледжу постійно займають  високі позиції.

Освітній процес забезпечують викладачі, які свою діяльність спрямовують на підготовку сучасного спеціаліста, освітній рівень якого відповідає високим європейським стандартам. 

Це талановиті і винахідливі люди, їх відрізняє вміння розвивати у студентів увагу, пам'ять, уміння аналізувати, самостійно робити висновки, узагальнення. Всі свої зусилля, знання і тепло душ, багатства своїх сердець викладачі віддають студентам, захоплюють їх в пізнанні доброго і прекрасного. Творчий підхід у вирішенні педагогічних задач, постійний пошук ефективних форм і прийомів навчання, прагнення захопити своїм предметом, залучення студентів до науково-дослідницької роботи - все це знаходить місце в розроблених ними методичних посібниках, які неодноразово займали призові місця на конкурсах-виставках міст Одеси та Києва. Постійно відбувається процес оновлення методичного забезпечення, проводиться робота щодо втілення в навчальний процес нових освітніх технологій, формування особистості в умовах розвитку української державності.

Приходьте до нас вчитись! Тут ви зустрінетесь з педагогами, які навчать вас тому, чим володіють самі, стануть вашим вчителем і маяком в нелегкому плаванні, яке називається життя.

Коледж сприяє працевлаштуванню випускників. Створена база даних робочих місць і місць практики.

Місцями практики забезпечені всі спеціальності. Так, технологи і промрибалки забезпечені плавпрактикою на суднах як дальнього плавання (практично у всіх морях і океанах світу), так і прибережного лову.

Так, технологи, вивчаючи теоретично процеси переробки, зберігання, всі види консервування гідробіонтів закріплюють практичні навички на берегових рибообробних підприємствах в містах: Одеса, Харків, Бердянськ, Маріуполь, Ізмаїл, Вилково, Білгород-Дністровський.

В процесі практики студенти - промрибалки засвоюють всі технологічні процеси, пов'язані з роботою зі знаряддями рибальства, що містить в собі остропку, оснастку, ремонт та всі види такелажних робіт, підготовку, постановку, виливку улову та інші операції.

Україна - одна з найбагатших водними ресурсами держава в Європі. В її водоймах, які мають рибогосподарське значення, зберігається і розвивається давнє заняття людства - рибальство. Збагаченням, охороною водних живих ресурсів, виконання біомоніторингу, регулюванням рибальства та відтворенням рибних запасів піклується рибна галузь. Набувши теоретичних знань, на практиці студенти спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» за освітньою програмою "Рибництво та аквакультура" закріплюють їх і набувають навички своєї майбутньої професії: володіння сучасними навігаційними приладами пошуку, вилучення та знешкодження заборонених знарядь лову, правила рибальства, управління водним і автотранспортом. Особлива увага приділяється вивченню водних рослин та безхребетних тварин, життя яких пов'язано з водою.

Студенти спеціальностей 071 "Облік і оподаткування" та 072 "Фінанси, банківська справа і страхування" під час аудиторних занять засвоюють теоретичні основи сучасних інформаційних технологій, які на практиці дають можливість студентам організувати облік діяльності кількох фірм одночасно, вести облік надходження виробничих запасів на підприємство і розрахунки з постачальниками, вести облік послуг сторонніх організацій, облік організацій на розрахунковому рахунку, облік касових операцій з державною та іноземною валютами, фінансові операції, кредитування. На рибопромислових підприємствах під час технологічної практики студенти удосконалюють теоретичні знання, вивчають особливості бухгалтерського обліку промисловості, практично реалізують набуті знання. Базами практики наших студентів є рибообробні підприємства та фінансові установи України.

Питанням організації виховної роботи піклується весь педагогічний колектив, студентська рада та студентський профком коледжу. Традиційними є проведення свят до Дня знань, Останнього дзвоника, Дня Перемоги, «Кращий за професією», «Міс Золота Осінь», КВК, спортивні змагання для юнаків, читацькі конференції, зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, з випускниками коледжу, керівниками передових підприємств та організацій, письменниками і художниками міста.

В коледжі організуються екскурсії в музеї міст Одеси, Умані. Частими є відвідування вистав у театрах м. Одеси.

Особливості роботи на суднах промислового флоту і берегових підприємств галузі визначаються нестандартними фізичними і психічними умовами великого фізичного навантаження. Діяти в складних умовах моря важко без хорошої фізичної підготовки. Спортивно-масова робота викладачів фізичного виховання коледжу направлена на формування у студентів фізичного заґартовування, спритності та сили. Цьому сприяє робота спортивних секцій. Команди спортсменів коледжу постійно приймають участь в спортивних змаганнях та олімпіадах, займаючи призові місця. Спортивні походи, турніри, ціла низка спортивних змагань, що проводяться в коледжі, захоплюють всіх студентів.

Всі студенти коледжу на період навчання забезпечуються гуртожитком. Гуртожиток квартирного типу, в кімнатах якого проживають 2-3 особи, має всі умови для комфортного проживання і дозвілля. Під керівництвом досвідчених вихователів вони вчаться спілкуванню, толерантності, самообслуговуванню.

Приходьте до нас вчитись! Тут ви знайдете вірних друзів, пов'яжете своє життя з морем, яке любить розумних, сильних, сміливих і відважних.