вступ

Інформація для вступників на основі ПЗСО (11 кл.)

Прийом заяв до БДМРПК розпочинається 13 серпня і триватиме до 22 серпня.

Заяви вступників на основі вступних іспитів приймаються в паперовій формі приймальною комісією.

Заяви вступників на основі сертифікатів ЗНО подаються через електронний кабінет вступника.

Електронний кабінет вступника можна створити з 10:00 1 серпня за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/

При реєстрації електронного кабінету вступника можна скористатись відео-інструкцією від МОН

накази про зарахування

на основі БЗСО (9 кл.)

на місця регіонального замовлення (бюджет)

 • №134 від 27.07.2020 (Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури)

 • №135 від 27.07.2020 (Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів)

 • №136 від 27.07.2020 (Рибництво та аквакультура)

 • №137 від 27.07.2020 (Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури)

 • №138 від 27.07.2020 (Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів)

на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)

на основі ПЗСО (11 кл.)

на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)

заочна форма

на місця за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)

 • №173 від 10.09.2020 (Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури)

 • №174 від 10.09.2020 (Рибництво та аквакультура)

 • №175 від 10.09.2020 (Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів)

 • №176 від 10.09.2020 (Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів)

 • №201 від 28.10.2020 (Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів)

 • №202 від 28.10.2020 (Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів)

 • №203 від 28.10.2020 (Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури)нормативна база

Програми вступних випробувань

протоколи приймальної комісії

 • Протокол №1

 • Протокол №2

 • Протокол №3

 • Протокол №4

 • Протокол №5

 • Протокол №6 (Регіональне замовлення, Квота-1)

 • Протокол №7 (Про зміни середнього балу документа про освіту)

 • Протокол №8 (Про допуск до вступних випробувань)

 • Протокол №9 (Про допуск до другого туру вступних випробувань)

 • Протокол №10 (Про результати вступних випробувань)

 • Протокол №11 (Про рейтингові списки вступників)

 • Протокол №12 (Про надання рекомендацій до зарахування)

 • Протокол №13 (Про перерозподіл обсягів регіонального замовлення за освітніми програмами в межах спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», Про надання рекомендацій до зарахування)

 • Протокол №14 (Про внесення змін до наказу МОН України від 30.10.2019 №1350 Лист МОН України №1/9-403 від 28.07.20р. «Щодо проведення вступної кампанії 2020 року»)

 • Протокол №15 (Про допуск до вступних випробувань)

 • Протокол №16 (Про результати вступних випробувань вступників, що подали документи на вступ до БДМРПК на основі базової загальної середньої освіти (додатковий набір, денна форма навчання), повної загальної середньої освіти, ОКР Молодший спеціаліст, ОС Бакалавр (денної та заочної форм навчання)

 • Протокол №17 (Про результати вступних випробувань вступників, що подали документи на вступ до БДМРПК на основі базової загальної середньої освіти (додатковий набір, денна форма навчання), повної загальної середньої освіти, ОКР Молодший спеціаліст, ОС Бакалавр (денної та заочної форм навчання)

 • Протокол №18 (Про допуск до участі в конкурсному відборі вступників, що подали документи на вступ до коледжу на основі базової загальної середньої освіти (додаткова сесія)

 • Протокол №19 (Про рейтингові списки вступників, що вступають на основі базової загальної середньої освіти (додаткова сесія) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за денною формою навчання згідно небюджетних конкурсних пропозицій)

 • Протокол №20 (Про надання рекомендацій до зарахування)

 • Протокол №21 (Про зміни середнього бала документів про освіту вступників, в заявах яких виявлено розбіжності при перевірці приймальною комісією. Про рейтингові списки вступників, що подали документи на вступ до коледжу на основі повної загальної середньої освіти, ОКР Молодший спеціаліст, ОС Бакалавр (денної та заочної форм навчання) та надання їм рекомендацій до зарахування)

 • Протокол №22 (Про надання рекомендацій до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступникам, що подали документи на вступ до коледжу на основі повної загальної середньої освіти, ОКР Молодший спеціаліст, ОС Бакалавр (денної та заочної форм навчання)

 • Протокол №23 (Про затвердження змін до наказу МОН України від 30.10.2019 №1350)

 • Протокол №24 (Про затвердження розкладу вступних випробувань для вступників заочної форми навчання (II сесія), що вступають до БДМРПК для здобуття освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти, ОКР Кваліфікований робітник, Молодший спеціаліст, Спеціаліст, ОС Бакалавр, Магістр)

 • Протокол №25 (Про допуск вступників, що подали документи на вступ на основі повної загальної середньої освіти, ОС Бакалавр (заочна форми навчання, ІІ сесія) до вступних випробувань)

 • Протокол №26 (Про результат вступного випробування з математики (тести) вступника, що подав документи на вступ до БДМРПК для здобуття освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр на основі ОС Бакалавр (заочна форма навчання, ІІ сесія прийому) та допуск до наступного вступного випробування з української мови (диктант)

 • Протокол №27 (Про результати вступного випробування з математики (тести) вступників, що подали документи на вступ до БДМРПК для здобуття освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання, ІІ сесія прийому) та допуск до наступного вступного випробування з української мови та літератури (тести)

 • Протокол №28 (Про результати вступних випробування з української мови (диктант) та з української мови та літератури (тести) вступників, що подали документи на вступ до БДМРПК для здобуття освітньо-професійного ступеня Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти та ОС Бакалавр (заочна форма навчання, ІІ сесія прийому) та допуск до участі в конкурсному відборі)

 • Протокол №29 (Про рейтингові списки вступників, що вступають на основі повної загальної середньої освіти та ОС Бакалавр для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за заочною формою навчання (ІІ сесія прийому) згідно тих небюджетних конкурсних пропозицій, на які були подано заяви на вступ до коледжу)

 • Протокол №30 (Про надання рекомендацій до зарахування вступникам заочної форми навчання (ІІ сесія прийому) на основі ПЗСО та ОС Бакалавр)